Křišťál

Z Larpedie
Přejít na: navigace, hledání

Kapky deště bubnují do oken. Venku je šero. Až na pár lamp ulici nic neosvětluje. A vy sedíte v bezpečí jednoho z anglických domů. Ano, v bezpečí. Nikdo teď nemůže vědět, kde jste a nikdo by vás neměl sledovat. Přesto sebou každou chvíli někdo nervózně trhne. V místnosti panuje zadumané ticho. Pohledy všech směřují k malému kamínku na stole. Je to až neuvěřitelné, co jeden takový lesklý kus skály dokázal způsobit. Co bude dál? Upřednostíte své zájmy nebo se rozhodnete je obětovat? Budete riskovat nebo se uchýlíte k jistotě? Na druhou stranu co se vlastně může stát? Je to jen kámen...

Hra Křišťál je krátkým komorním larpem, odehrávajícím se ve vlastním světě. Prostředím jej ale lze přirovnat k dobám viktoriánské Anglie, které jsou nebo spíše byly opředené kouzly. Hráči budou moci během čtyř hodin ztvárnit postavy, které byly pozvány na čaj do domu jednoho mága. To ale není vše, co pozvánka prozrazovala. Dnes se má rozhodnout o další budoucnosti magie a rozhodnout máte právě vy. Larp bude zaměřen nejen na určování osudů běhů věcí příštích, ale i na jednotlivé osobní problémy každé postavy.

Před začátkem každého běhu Průvodce hru ve zkratce představí. Každý z hráčů si pak bude moci vybrat jednu z osmi postav, které budou připraveny na dvou až třech stranách A4 a bude mít čas na její prostudování a sžití se s rolí. Ke ztvárnění jsou k dispozici jak role mágů, tak lidí, kteří kouzla zavrhli. Role budou obsahovat infomace o charakteru postav, jejich zázemí, názorech, herních cílech a samozřejmě o vztazích k ostatním. Hra samotná pak bude trvat zhruba 3 hodiny. Pocelou dobu se postavy budou nacházet v salónku jednoho z londýnskéh domů. Po larpu bychom rádi strávili nějaký čas společnou diskusí.

Během 3 hodin, které stráví hráči v rolích, se od nich očekává, že se vcítí do rolí lidí, kterým se vytratila magie z jejich životů, budou jednat podle jejich názorů, charakteru a dokáží rozlišit larp od skutečnosti. Hlavním cílem ale je, aby si účastníci hru užili, aby měli možnost pocítit atmosféru tajemné Anglie. Pokud se přeci jen larp stane pro někoho nepříjemným a bude chtít raději běh opustit, může tak kdykoliv učinit.

Podrobnější informace k larpu Křišťál jsou zde: Kristal_Vseobecne_Informace.pdf - prosíme, prostudujte si je předem.

Larp Křišťál je připravován mladou larpovou tvůrkyní Kristýnou "Ilianou" Choutkovou.