Odpověď z MediaWiki API

Toto je HTML reprezentace formátu JSON. HTML se hodí pro ladění, ale pro aplikační použití je nevhodné.

Pro změnu výstupního formátu uveďte parametr format. Abyste viděli ne-HTML reprezentaci formátu JSON, nastavte format=json.

Více informací najdete v úplné dokumentaci nebo v nápovědě k API.

{
  "error": {
    "code": "nouser",
    "info": "The user parameter must be set",
    "*": "See http://wiki.larpy.cz/api.php for API usage"
  }
}