Mellan himmel och hav

Z Larpedie
Přejít na: navigace, hledání
Mhoh02.jpg

Mezi nebem a mořem byl produkčně náročný larp vytvořený a realizovaný švédskými autory. Experimentální larp ve stylu pozitivního power-dramatu si v projektovém návrhu kladl následující cíle:

  1. Vytvořit metody pro hraní dramatu orientovaného na lásku (včetně fyzické)
  2. Pomocí fiktivní reality nastolit genderové otázky
  3. Rozšířit možnosti larpu jako média pro práci s postavami a jejich výrazy
  4. Začlenit uměleckou hudbu, nasvícení a představení tak, aby společně vytvořili umělecký zážitek

V případě prvního bodu bylo zapotřebí vytvořit atmosféru, v níž by bylo možné takové situace sehrát a přitom se všichni účastníci mohli cítit dostatečně bezpečně. Autoři navrhli vlastní systém pohlaví, který dělil postavy na večerní a ranní lid. Toto dělení nijak nesouviselo s reálným pohlavím hráčů. K novým pohlavím přibyl i zcela nový systém představování milostného života potažmo i sexu Ars Amandi.

Dalším výrazným prvkem bylo netypické nasvícení a celé naaranžování herní scény, které se snažilo navodit lidem zcela cizí prostředí. Pro vnímání času byl například použit zvukový záznam, který rozlišoval denní a noční hudbu. Jinak byli hráči bez hodinek a v prostředí bez denního světla. Zvukový záznam byl vcelku promyšlený a používal např. různé pásmové propusti k posílení/potlačení frekvencí, které mají vliv na lidskou psychiku.

Odkazy