Proklatě dobré kuře

Z Larpedie
Přejít na: navigace, hledání

Anotace

V blíže neurčené blízké budoucnosti dosáhly ekologické problémy - ať již byly způsobeny člověkem či nezávisle na něm - zásadní hranice. Teplotní extrémy způsobily do té doby nepříliš očekávaný efekt. Zásadní způsobem se narušil koloběh vody. Všeobecné celosvětové sucho přineslo téměř úplnou likvidaci biosféry. Je pochopitelné, že se zcela zhroutilo zemědělství a tím i produkce potravin. Sotva byly zdroje vody k uhašení mučivé žízně, na nic jiného jí nezbývalo. Narušení ekosystému se přeneslo i do světových oceánů, takže i tento pramen potravy vyschl. Zavládl celosvětový hladomor.

Lidstvo spíše než ke svým vůdcům, od nichž již žádnou pomoc neočekávalo, vzhlíželo k vědeckým kapacitám. Ani zde se však řešení dlouho nenacházelo. Pak spatřil světlo světa vynález Wilfreda J. Fergussona. V laboratoři dokázal úspěšně množit buňky kuřecího masa a v poměrně krátké době převést tuto technologii do úrovně průmyslové. Rychle se rozrůstající továrny korporace, nazvané s trochou ironie FFC (Fergusson's Foods Company) dosáhly několika efektů:

Především zvládnutí hladomoru. Wilfred J. Fergusson se stal nejopěvovanějším člověkem. Lidstvo bylo víceméně uspokojeno. Svět však nebyl stejný jako předtím. Prohloubily se rozdíly mezi Západem (Evropa a Severní Amerika) a zbytkem světa. Výrazně se zvětšily rozdíly mezi bohatými a chudými. Protože se na několika málo místech podařilo zachovat zbytky biosféry, ti nejbohatší si mohli dovolit standardní potraviny, dokonce i zeleninu. Pro běžného člověka byla zelenina velmi vzácná, až nedostupná. Potřebné vitaminy byly vyráběny synteticky.

Wilfred J. Fergusson se stal člověkem velmi bohatým a velmi mocným. Stál v čele FFC, organizace, která se stala mocnější než všechny vlády světa. Bezpečnostní služba této korporace byla mocnější než tajné služby. Tím pádem společnost, zdánlivě pořád fungující na demokratických principech, získala nádech skryté totality. Po jistých, neověřených, ale přesto rychle se šířících zprávách, lidé začali členům bezpečností služby FFC říkat gestapáci.

Lidstvo ale najednou musí čelit další hrozbě. Především v Africe a Asii se šíří nebezpečná smrtelná nemoc, způsobená virem Bolobo.

Dříve, než jsou zaujmuty nějaké postoje a názory k řešení této nové situace, Wilfred J. Fergusson umírá a žezlo firmy plánovaně přebírá jeho syn Robert C. Fergusson.

Hra začíná na poradě v jedné z redakcí British Daily Mirror, která byla pověřena natočením dokumentárního pořadu o Wilfredu J. Fergussonovi. Dílo je v podstatě hotové, má být za dvě hodiny vysílané. Někteří členové redakčního týmu mají však dojem, že vládnou informacemi, které by bylo vhodné do dokumentu zařadit. Ale vůbec nejsou jednotní v tom, co zařadit, a nakonec ani pořádně neví, co vlastně tedy nového ví...

Tvorba larpu byla započata a hlavní nápady pochází z tvůrčího LarpWorkshopu v Chocni


kolektiv autorů koordinoval Ondra "Zak" Staněk. Larp poprvé uvedl Jaroslav "Roslav" Voves.

Technické informace

Autoři: Kolektiv autorů (Roslav, Zak, Spize, Amuldur, Toril) zodpovědná osoba - Ondra "Zak" Staněk

Rok vzniku: 2012

Počet hráčů: 7 hráčů. 2 postavy ženské, 5 mužských

Prostory: Jedna místnost představující zasedací místnost redakce

Požadavky: Velký stůl a 7 židlí

Web: zatím není

V současné době je hra v procesu doupravování

Logo hry

Soubor:KFC-logo-final small.jpg

Recenze

Líbilo. Prakticky čistě konverzační hra, zápletka docela nápaditá. Hrál jsem jednu z vedlejších postav, ale přesto stačilo použít trochu LARPové kreativity a docela docela jsem se bavil. Naopak mi vyhovovalo, že postava má poměrně jasný cíl bez nějakých vnitřních dilemat. Bylo znát, že je to první veřejný běh, alespoň mé postavě chyběly některé informace, které by mít měla, ale to se doladí. - Michal Kára

Za mě je to hra, která má potenciál, ale je potřeba na ní ještě udělat hodně práce. Ženské postavy zbytečně ploché, nevýrazné. Postavy externistů by stačily jako CP. Ale užila jsem si to hlavně díky spoluhráčům, kteří skvěle rozehráli. Příběh je chytlavý, ale hra potřebuje ještě trochu práce. - Anna Vrtálková

Pro mě po profesní a osobní stránce velmi důležitá hra a skoro bych ji považoval za povinnost pro každého, kdo má zájem o žurnalistiku v jakékoliv podobě. Na hře je bohužel trochu znát její geneze a tak by rozhodně lépe fungovala jako komorní filmové drama, než jako plnohodnotný LARP (tři hlavní postavy a tři spíše jako kompars), ale není to nic, co by nešlo vyřešit mírnými zásahy do výchozího nastavení (což ještě budu probírat s autory, protože „Kuře“ je rozhodně hra, která by měla být hrána).

Takže - osobní prožitek luxusní, ale celkově je třeba hru trochu doupravit (nebo mít dobrou hráčskou sestavu - což se u nás podařilo). - Tomáš Fionor Klein

Předvídatelná zápletka se nakonec ukázala komplikovanější, než bych čekal. Pro mě to byl hodně dobrý zážitek, kterému velmi pomohli výborní spoluhráči a postava, která měla silný vnitřní konflikt. Subjektivně výborné, objektivně to chce trochu vybalancovat. Rozhodně to ale určitě stojí za zahrání a vřele doporučuji. - Ondřej Hartvich