Prostor sdílených představ

Z Larpedie
(Přesměrováno z SIS)
Přejít na: navigace, hledání

Angl. shared imaginary space, termín označující vzájemné propojení diegetických prostorů jednotlivých hráčů. Nedokonalá diegetická pojetí herního prostoru vedou přirozeně k tomu, že si každý hráč ve své mysli vytváří herní realitu více či méně odlišnou od představ jiných hráčů. Existuje však jakýsi společný jmenovatel, na kterém se všichni shodnou a díky kterému mohou jednat tak, jako by se pohybovali ve zcela identické herní realitě. Tím jmenovatelem je prostor sdílených představ.

Prostor představ
Konceptuální prostor definovaný fakty, očekáváními a nadějemi týkajícími se prozkoumávaného imaginárního světa.
Prostor sdílených představ
Průnik prostorů představ účastníků hry