Adventure vs. Combat

Z Larpedie
Verze z 9. 3. 2008, 22:50, kterou vytvořil Ismael (diskuse | příspěvky) (překlad, jazyk)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Zejména v americké kategorizaci se setkáváme se základním dělením larpů na adventure (dobrodružství) a combat (boj). Tedy hry zaměřené na prožívání dobrodružství (ať už je tímto slovem míněno cokoliv od řešení hádanky po záchranu světa na politické konferenci), nebo na boj (sem spadají tzv. „bitvy“).

Většina amerických adventure larpů se pak podobá typickým českým „družinovkám“. Je nutno zdůraznit, že taková hra se boji nevyhýbá, ale nepovažuje jej za stěžejní prvek. Důraz je kladen na interakci s NPC a řešení problémů nenásilnou cestou. Adventure larp však nemusí být nutně svázán s modelem „putující družina“; zhusta bývá použit v rámci tzv. „světů“, kde je činnost postav řešena systémem questů.

Zvláštním případem je tzv. pure fate-play, neboli „prosté hraní osudu“. Každá z postav má v ději pevně zadané klíčové body (např.: ...až odejdeš z hradu, půjdeš do lesa; při boji se skřetem musíš prohrát a zemřít). Tento model se velmi blíží běžnému divadlu a v praxi nebývá příliš úspěšný.