Alternate Reality Gaming

Z Larpedie
Verze z 15. 6. 2009, 20:30, kterou vytvořil Permon (diskuse | příspěvky) (typo)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

ARG (hraní alternativní reality) je poměrně nový typ hry rozšířený zejména v USA. Pohybuje se za hranicí larpu, jelikož hráči nepřijímají novou identitu, ale hrají sami za sebe. Pouze přistupují na sociální kontrakt, který upravuje jejich vlastní realitu. V pravém slova smyslu se tedy o larp nejedná.

Princip ARG lze v podstatě představit jako alternativní realitu vytvářenou ve skutečném světě. Organizátoři vytvářejí příběh a postupně hráčům odhalují nové stopy či kousky historie. Cílem je zprostředkovat hráčům zajímavý příběh. Činnost hráčů spočívá v rozkrývání příběhu, komunikaci a sdílení informací.

ARG jsou poměrně často využívány komerčně, jako propagace produktu, filmového díla apod.

Rozsah ARG může být relativně velký, co do času, prostoru i počtu hráčů. Profesionální organizace obrovských projektů může zasahovat více kontinentů, může být navázána na televizní/filmová díla, počítačové hry nebo média jako taková - speciálně na internet, který slouží jako centrální médium pro komunikaci a sdílení. Na opačném pólu stojí interaktivnější hry menšího rozsahu, kde děj příběhu hráči přímo ovlivňují svojí činností.

Vhodnou ilustraci toho, co je ARG, může poskytnout známý Fincherův film Hra (The Game) s Michaelem Douglasem v hlavní roli.

Pojmy spjaté s ARG

  • Loutkář (angl. Puppetmaster) - organizátor; je ekvivalentem pána hry. Loutkář nemusí být veřejný, ale skrytý. Organizační tým může být poměrně rozsáhlý a profesionální.
  • Opona (angl. The Curtain) - symbolický pojem vyjadřující oddělení hráčů od loutkářů (organizátorů) a je výraznější, než v případě RPG či larpů.
  • TINAG - (akronym z angl. This Is Not A Game - "toto není hra") - vyjádření principu, že herní objekty jsou totožné v herním i reálném světě (nař. na telefonní čísla se dá dovolat, internetové stránky lze na internetu najít apod.). V ideálním případě je tak diegetický prostor hry dokonalý.

Odkazy