Crossover

Z Larpedie
Verze z 9. 3. 2008, 23:19, kterou vytvořil Ismael (diskuse | příspěvky) (jazyk, styl)

Přejít na: navigace, hledání

Termín označuje protínání a míchání herních stylů a přístupů.

V českých podmínkách je to především klasická táborová hra, u nás zřejmě zavedená Jaroslavem Foglarem (resp. skauty kolem něj) v meziválečném období. Systematičtěji se jí věnoval až Miloš Zapletal a jeho následníci. Posilování prvků RP a oslabování prvků ryze vzdělávacích dalo vzniknout ryze česká formě „světa“.

Programové nedržení se role v pozdějším českém larpu může být rysem přejatým právě z táborových her. Hráči podle potřeby (nudy, aktivity atd.) volně přepínají z herního módu do neherního. Zejména na severu se tento styl hraní/účasti posuzuje velmi negativně a je označován jako styl střední Evropy (z čehož lze usoudit, že v Polsku se vyskytuje podobný nešvar).

Český svět je zpravidla tažen nějakou dějovou linií (linearitou), zatímco zahraniční světy jsou buď mnoha roztříštěnými liniemi (zpravidla naprosto nesouvisejícími) nebo zcela otevřené systémy formálně se blížící Living fantasy. Děj dosazený organizátory je pak minimální, zábava spočívá v samotném prožitku z existence v jiném světě a odtržení od civilizace. Taková hra ovšem vyžaduje úzus v českých podmínkách dosud nedosažený a tedy i stěží pochopitelný. Mnohem blíže k tomuto pojetí mají různé kluby living history (ať už ala Wothanburg, či Indian Corral). (Rozporné přístupy lze připodobnit k rozdílům mezi Dramatikem a Simulacionistou).

Existuje několik již téměř klasických crossoverů, které vnášejí RP či dokonce larpové prvky do her jiného typu. Zejména je to systém MET (od firmy White Wolf), vytvářející přechod mezi stolním RPG a larpem. Dále pak různé válečné či deskové hry vyžadující jistou míru RP (Mordheim, Shadows Over Camelot atd.).