Dogma 99 - komentář

Z Larpedie
Verze z 3. 7. 2008, 01:04, kterou vytvořil Ismael (diskuse | příspěvky) (kategorizace)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Volný a stručný překlad článku The Dogma 99 Manifesto, The authors' commentary to the Vow of Chastity z knihy As LARP Grows Up. Vlastní text manifestu je zde.

Proč Dogma 99?

Manifest Dogma 99 se zaměřuje na larp zároveň jako na médium i uměleckou formu. Snažíme se vyhnout úskalím, která konvenční larp provázejí (např. dominující mainstreamový žánr). Namísto zájmu široké veřejnosti se soustředíme na odpor některých larperů přijmout larp právě jako vyjadřovací prostředek a umění.

Metody dnešních konvenčních larpů jsou stále ještě zakořeněny v převádění stolních RPG do skutečnějšího herního prostředí. To však není pro vytvoření opravdu kvalitního larpu dostačující. Konvence a klišé tradičního larpu jsou pouze prvním krokem - dětským stádiem, které je načase překonat. Konvencemi rozumíme vzory myšlení, kterými je larpová komunita prorostlá. Je obtížné je identifikovat a ještě obtížnější je se jim vyhnout. Klišé pak jsou banální postupy, které prostě "fungují" a které jsou opakovány donekonečna místo toho, aby bylo vymyšleno zase něco nového. Úskalími míníme obvyklé chyby, které jsou znovu a znovu opakovány nezkušenými i zkušenými organizátory - zpravidla proto, že ve hře věci vypadají jinak, než jak se jevily na papíře.

Přestože se již některým skupinám larperů (zejména ve skandinávských zemích) podařilo tyto problémy překonat, většina larpů do dalšího stádia stále nedošla. Konvenční larp se vyznačuje:

  • změřením na herní mechaniku
  • velkou mírou utajenosti
  • rozlišováním důležitých a nedůležitých postav
  • závislostí na organizátorovi

Konvenční larp stále zakládá na vyhrávacím přístupu. Vytváří takové struktury, které záměrně (někdy i nezáměrně) přispívají k tomu, že larp někdo "vyhraje" a jiní "prohrají". Takové pojetí hry podporují samotná pravidla, která vyrovnávají šance hráčů ve využití neveřejných informací nebo boji a tím je vyzývají k příslušnému jednání. Nestavíme se proti takovýmto larpům, avšak snažíme se nalézt jiný způsob. Hledáme larp jako vyjadřovací prostředek, nikoli jen jako glorifikovanou strategickou hru. Navíc však zjišťujeme, že ani metody konvenčního larpu nejsou pro opravdové vyhrávače dostatečné.

Konvenční larpy jsou založené především na produktech angloamerického herního průmyslu. Tyto publikace se však nikdy nedostaly přes ono dětské stádium, které bylo již před dlouhou dobou překonáno skupinkami nezávislých larperů. Ano, jejich tržní síla je velmi významná a my vidíme nebezpečí v tom, že ve veřejnosti vytváří dojem, že rolové hraní je definováno právě těmito texty a konvenčními larpy spíše, než několika nezávislými larpovými umělci.

Současné mainstreamové žánry jako fantasy, horor, sci-fi, bitvy, mystéria a magie používají zejména konvenční metody. Tak to ale být nemusí. Mainstreamové žánry nejsou závislé na konvenčních metodách a mohou být obohaceny novými metodami bez klišé a problémů současné konvence.

Rozvoj v oblasti žánrů, kvalitě propriet, herních mechanikách nebo ve stavbě příběhu ale není dostatečný. Snažíme se nalézt a odhalit plný potenciál larpu jako umělecké formy, pro což je potřeba dosavadní hranice larpu překonat.

Z toho důvodu také spouštíme program Dogma 99, který si klade za cíl vytvořit sérii larpů, jaké tu ještě nebyly. Slib čistoty chce rozšířit hranice tohoto média tak, že se zcela vyhne tradičním metodám. Abychom manifest posílili, je jeho podpisová listina otevřená - přidat svůj podpis může každý, kdo uspořádá alespoň jeden larp dle pravidel Slibu čistoty.

Dogma 99 je primárně manifestem tvůrců. Autoři, kteří tvoří dle zásad manifestu, dávají možnost ovlivnit hru z velké části do rukou hráčů. Avšak Slib čistoty neříká nic o tom, co s touto svobodou hráči mají nebo nemají dělat.

Slib čistoty nepovažujeme za jedinou cestou k rozvoji larpu, ale věříme, že podobné radikální myšlenky mohou vývoj a diverzifikaci larpu výrazně urychlit.

Oslo, 13. 12. 1999