Dramaterapie

Z Larpedie
Verze z 6. 7. 2008, 20:49, kterou vytvořil Ismael (diskuse | příspěvky) (New page: == Co je dramaterapie == (citace) *''Dramaterapii lze definovat jako záměrné použití divadelních/dramatických postupů pro dosažení terapeutického cíle symptomatické úlevy, du...)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Co je dramaterapie

(citace)

 • Dramaterapii lze definovat jako záměrné použití divadelních/dramatických postupů pro dosažení terapeutického cíle symptomatické úlevy, duševní i fyzické integrace a osobního růstu.
 • Dramaterapie má smysl díky přinesení změn individuálních nebo skupinových skrze přímou zkušenost s divadelním uměním.

Paradivadelní systémy terapeutické povahy

Psychodrama
Dramatická improvizace určená k terapeutickým účelům, kdy klient dramatizuje svoje zážitky, přání, postoje a fantazii. Této formy terapie se také využívá k proniknutí k minulým traumatickým zážitkům, k jejich otevírání a vyplavovaní na povrch tak, aby bylo možné je pojmenovat a procítit. V psychodramatu se většinou řeší osobní problém klienta.
Sociodrama
Prakticky splývá s psychodramatem; s tím rozdílem, že sociodrama je zaměřeno na hraní rolí ve skupině v situacích obsahujících odlišné socionormy a hodnoty (někdy nazýváno axiodrama), které se bezprostředně týkají klientů.
Psychogymnastika
Podstatou je nonverbální vyjadřování situací a vztahů především prostředky pantomimy. Vnějšími prostředky pak totožné s "tanečním dramatem", založeným na expresi těla a výrazu, preferujícím abstraktní a esenciální prvky pohybu.
Teatroterapie
Vznikla v 80. letech 20. století; divadlo hrané téměř výlučně postiženými herci (sluchově, tělesně a stále častěji i mentálně). Umělecká příprava i vlastní performance je pro členy souboru vzhledem k jejich postižení také reedukací, kompenzací, sociální rehabilitací a v některých případech i resocializací. Na pomyslné škále mezi uměním a terapií leží teatroterapie umění nejblíže.

Cíle dramaterapie

 • zvyšování sociální interakce a interpersonální inteligence
 • získání schopnosti uvolnit se
 • zvládnutí kontroly svých emocí
 • změna nekonstruktivního chování
 • rozšíření repertoáru rolí pro život
 • získání schopnosti spontánního chování
 • rozvoj představivosti a koncentrace
 • posílení sebedůvěry, sebeúcty a zvyšování inteligence
 • získání schopnosti poznat a přijmout svoje omezení i možnosti

Klientela

 • osoby s mentálním postižením
 • pacienti psychiatrických klinik (s neurotickými i psychotickými poruchami)
 • lidé se specifickými vývojovými poruchami učení a chování
 • mládež s jinými poruchami chování nebo ohrožená sociálně patologickými jevy
 • jedinci nacházející se ve výkonu trestu
 • gerontologičtí klienti
 • jedinci se smyslovým či tělesným postižením

Odkazy