Klíčový manifest

Z Larpedie
Verze z 17. 4. 2008, 23:21, kterou vytvořil Ismael (diskuse | příspěvky) (begin)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Znění překladu tzv. Key manifestu, formulovaného norským larpovým designerem, Tomasem Mørkridem.

Principy

 1. Méně je více! Méně pravidel umožňuje větší pozornost a udržuje její práh nízko.
 2. Pozornost je dobrá. Svoboda je nesmysl. Tvořivá duše roste, jsou-li jí dány hranice.
 3. Larp je interakcí hráče. Interakcí v roli a interakcí mezi postavami.
 4. Veškerá interakce je a má být fyzická. Jakékoliv rozpravy jsou jen povrchem akce.
 5. K posílení interakce a rolí v interakci mají být využity všechny prostředky.
 6. Larpem není drama ani příběh, to jsou jen prostředky k posílení interakce.
 7. Žádné prostředky nejsou samozřejmé a jejich hodnota nepřesahuje jejich účel v daném larpu.
 8. Postava musí být hrána tak plně a svobodně jako reálná osoba, v mezích fyzického těla.
 9. Všichni hráči hrají v roli, nikdo není ve fikci sám sebou. Eskapizmus je mrtvá hra.
 10. Po začátku hry má být veškerá interakce ponechána na rolích, žádný konflikt není reálný.
 11. Každý účastník larpu je zodpovědný za jeho výsledek.

Klíče, první sada

 1. Má být jen jedna společnost a nikdo v její opozici.
 2. Má být právě jedno pravidlo pro rituály při kontaktu.
 3. Všichni mají dodržovat rituály korektně a hrát je celým tělem.
 4. Celý oděv má být v souladu se settingem, či v neutrálních tmavých odstínech.
 5. Žádná část oděvu nemá zakrývat hráčovu tvář.

Klíče, druhá sada

 1. Skupiny ve společnosti nemají mít vizuální označení.
 2. Pro každých jedenáct hráčů má být jedno určující zeměpisné místo.
 3. Na každých jedenáct hráčů smí být jedna význačná postava.
 4. Každá význačná postava má být schopna svou význačnost prokázat fyzickým jednáním.
 5. Žádná postava nestojí mimo společnost a každá se má obávat její reakce.

Klíče, třetí sada

 1. Ohnisko larpu musí být předem odsouhlaseno, dodrženo a sděleno hráčům.
 2. V žádném okamžiku přípravy nesmí nést organizátor zodpovědnost za více než jedenáct hráčů nebo rolí.
 3. Žádný popis role ani settingu nemá mít více než pět krátkých odstavců.
 4. Každý hráč má potenciál k naplnění nějaké role. Za špatné hraní nenese zodpovědnost pouze hráč!
 5. Larp má být připraven nejvýše s pěti pravidly a každé z nich má platit pro všechny hráče.

Klíče, čtvrtá sada

 1. Postava má soustředit své myšlenky na rodinu, známé (přátele, milence) a cizince, v tomto pořadí.
 2. Každá postava má své hraní zaměřit na fyzické jednání. Považuj každý hloupý sled jednání za významný!
 3. Pozitivní fyzický kontakt je důležitý a má být vyvolán kdykoliv je to možné. Sex není jeho důležitou stránkou.
 4. Pot a strach jsou dobré! Fyzický a sociální diskomfort je dobrý! Plné využití těla a ducha je dobré!
 5. Zapoj svoji mysl, využij svůj hlas, pozorně poslouchej a hledej ohnisko svého příběhu!

Klíče, pátá sada

 1. Žádný konflikt nesmí ohrozit celkový setting.
 2. Žádná postava nemá být motivována samotným konfliktem a žádná role nesmí být karikaturou.
 3. Každá postava má mít silné emocionální vazby nejméně k jedné další a tyto vazby musí bránit.
 4. Žádné zbraně nesmí být použity bez vědomí blízké smrti a bez maximálního strachu.
 5. Žádná smrt nesmí být ignorována a žádný larp nepokračuje bez důsledků z první smrti.

Související odkazy

Text autora manifestu