Playground Worlds

Z Larpedie
Verze z 1. 3. 2009, 15:20, kterou vytvořil Ismael (diskuse | příspěvky) (wikify)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Markus Montola, Jaakko Stenros (editoři): Playground Worlds. Solmukohta 2008. ISBN 978-952-92-3579-7 (tisk), 978-952-92-3580-3 (online)