Prosopopeia

Z Larpedie
Přejít na: navigace, hledání

Prosopopeia

Prosopopeia.jpg

První část larpu za měřeného na pervazivitu a využití technologií v městském larpu.

Hráči se pohybovali v pozměněné realitě, ve které jim tzv. technookultistické vybavení umožnilo na bázi EVP komunikovat s mrtvými. Fenomén elektronického hlasu (angl. Electronic Voice Phenomenom), na přelomu tisíciletí populární, se týká identifikace hlasů zemřelých v zesílených a filtrovaných nahrávkách elektronického šumu. Technookultismus pak využívá i výrazně "sofistikovanějších" metod komunikace.

Každý z hráčů byl posednut duchem mrtvého, se kterým mohl komunikovat pomocí základního prostředku: Na cívkový magnetofon namluvil svoji otázku a následně nechal magnetofon nahrávat naprázdno. Po převinutí zpět a přehrání byl na pásce záznam odpovědi mrtvého ducha. Podobných zařízení se ve hře vyskytovalo hned několik a sloužili jako výchozí bod k druhému ročníku, který byl již výrazně propracovanější.

Momentum

Jednou ze základních myšlenek druhého dílu hry bylo, že nic ve hře by nemělo naznačovat, že jde o hru. Dokonce i v rámci herního světa existovala organizace SICS, která hru organizovala. Hra existovala i ve hře samé. Hra trvala měsíc a běžná realita hráče, který hrál sám sebe, se tak nutně stávala součástí hry. Hra byla konstruována tak, aby z ní nebylo možné vystoupit: „Vše okolo vás je hra.“

Aby bylo možné splnit předchozí, bylo zapotřebí navrhnout zvláštní techniku RP. Hráč mohl v průběhu hry jednat zcela podle své vlastní vůle, až na chvíle kdy byl posednutý duchem, který se jej snažil přimět k jednání ve svůj prospěch. Protože posednutý byl hráč (nikoli postava), hráčova realita se stávala součástí hry.

Jedním z důležitých směrů hry bylo, aby se hra neodehrávala pouze mezi hráči, ale i mezi hráči a běžnými obyvateli města. Hráči byli během posednutí podporováni v tom, aby interagovali s cizími lidmi, rodinnými příslušníky či kýmkoli dalším.

Sanningen om Marika

Pravda o Marice bylo ARG/larp, které částečně využilo settingu Prosopopeje. ARG bylo produkováno ve spolupráci Production P a švédské veřejnoprávní televize SVT.

Odkazy