Simulacionismus

Z Larpedie
Přejít na: navigace, hledání

Angl. simulationism je styl hraní larpu, resp. jeho složka, který jako svůj hlavní cíl klade zkoumání a ztvárnění herní reality.

Simulacionista (angl. simulationist), hráč podřizující se tomuto stylu, se snaží jednat a hrát tak uvěřitelně a skutečně, jak je to v herní realitě možné. I když setting jako takový nemusí být nutně realistický, přesto může být simulacionista velmi zaujat jeho vnitřní konzistencí a logikou.

Simulacionismus je jednou z kategorií definovaných Třísložkovým modelem, později modelem GNS. Někteří autoři simulacionismus slučují s pojmem imerzionismus a např. Turkský manifest vidí simulacionismus jako jediný možný herní styl vně imerzionismu.