Malostrukturovaná hra

Z Larpedie
Přejít na: navigace, hledání

Malostruktorovaná hra je termín používaný v zážitkové pedagogice, který má velmi společného s larpem, zaměřeným na drama. Od klasického larpu se liší především tím, že cílem není hra pro zábavu, ale vytvoření herního prostředí pro následnou práci s tématem ve skupině. Název vychází z typu struktury hry, kde je definováno jen velmi málo pravidel (běžné zážitkové hry mají pravidla poměrně komplexní), ale spíše jde jen o rámcové téma, ve kterém hráči sami tvoří situace na základě zadané premisy. Přesto však některé tyto hry mohou mít propracovanou dramaturgii toho, co se ve hře děje, vstupy od instruktorů.

Definice dle zážitkové pedagogiky je následující:

Tzv. malostrukturovky jsou hry bez jednoznačně určených pravidel (málo strukturované). Mezi obecné cíle malostrukturovky patří procvičení představivosti, fantazie, samostatnosti, mezi konrétní cíle můžeme řadit otevření závažných témat, se kterými se dále pracuje (např. formou diskuze). Hlavním prostředkem je hraní rolí. Kostra malostrukturovky je tvořena prostředím, v němž se hra uskutečňuje a rolemi, které na sebe hráči berou. Obojí se může pohybovat od obecného (středověk, podhradí,...) až po zcela konkrétní (Hospoda u Sudu, rozehraný příběh postavy s přidělenými vlastnostmi,...) Zadání někam nasměruje děj hry, současně však ponechává hráčům volnost pro vlastní dotvoření rolí a děje.

(Text volně převzat z: Příručka instruktora zážitkových akcí, Radek Pelánek, Portál, 2008)