Mizanscéna

Z Larpedie
Přejít na: navigace, hledání

Původně tento termín pochází z divadla a filmu, kde má řadu rozdílných definicí (a je dobré je znát pro snazší pochopení v larpovém kontextu).

Přímo přeloženo z francouzštiny to znamená "usazení na scéně".

Běžnou řečí to nejlépe lze vystihnout jako: významotvorná kombinace (rozestavění) prostorových a časových prvků ve vzájemném působení na jevišti.

Teatrologický slovník pojem definuje jako: prostorově pohybové kompozice hereckých akcí.


V larpovém pojetí definuje Barkholt-Spangsbo pravidla mizanscény jako: Pravidla mizanscény jsou diegetická pravidla určující prostředí larpu. Používají se v kontextu - pokud se uděje X, pak to znamená Y.