Písek by Night

Z Larpedie
Přejít na: navigace, hledání

Písek by Night

Série larpů na motivy Vampire: the Masquarade, které se konaly v letech 2003-2006 v Písku.

Písek by Night vznikl z iniciativy Jana Lednického (Dacelo) a Petra Dolejšího (Mort). Jednalo se o několikadenní intenzivní městské larpy. Organizátoři a většina hráčů neměla na počátku žádné zkušenosti s larpem, takže se akce vyvíjela na základě zkušenosti, které organizátoři získávali v průběhu a určitou dobu si vytvářela svou vlastní hráčskou základnu. Mezi jednotlivými ročníky se částečně proměňoval i organizátorský tým. Akce byla připravována za použití webových stránek, přihlašovacích formulářů, postavy byly diskutovány mezi hráčem a organizátorem v rámci přípravy a vytvářeny ve spolupráci.

Písek by Night 1

6/2003

Autoři: Jan Lednický (Dacelo), Petr Dolejší (Mort), Jiří Bernas (Morgoloth)

Rozsah: Týdenní akce, hra nebyla přerušována, účastnilo se asi 30 hráčů

Příběh: Skupiny hráčů v této hře hledaly posvátnou relikvii (lebku mocného stvoření). Hra byla postavená na soupeření jednotlivých klanů, které plnily úkoly a získávaly informace od CP. Mezi jednotlivými skupinami docházelo průběžně k bojům o moc či předměty. Příběh byl zakončen nálezem zmíněného artefaktu a snahou jej odnést do určitého času na konkrétní místo. Kdo se na toto místo včas nedostal, byl odsouzen k záhubě.

Podoba hry: Hra svou podobou připomínala skautskou dobrodružnou hru. Boj byl ve hře řešen dle obvyklých pravidel pro boj FAS nebo ASF (pomocí obalených dřevěných zbraní). Dále byly ve hře užívány airsoftové pistole (pouze manuální), které ale hráči neměli užívat na veřejnosti. Hra měla silný Game prvek, roleplaying byl výrazný spíše v některých jednotlivých scénách. Postava ve hře nemohla zemřít, mohla být pouze zneškodněna a následně znovu oživena.

Písek by Night 2 - Serpentis

9/2003

Autoři: Anna Miklasová (Ester), Kateřina Holendová (Morgain), Petr Dolejší (Mort), Jan Lednický (Dacelo), Jiří Bernas (Morgoloth)

Rozsah akce: Hra se odehrávala v rozsahu 5 nocí, účastnilo se jí asi 40–50 hráčů.

Příběh: Příběh se odvíjel od konfliktu herních frakcí Camarilly a Sabbatu a příchodu další frakce do města - Settitů. Ve hře se také objevil mocný artefakt (jak jinak) - fragment knihy Nod, který se snažily všechny tři frakce získat. Cesta k němu vedla opět skrze síť šifer, informací od CP a dalších podobných indícií. Příběh ukončilo uzavření skřípajícího příměří mezi zástupci Camarilly a Sabbatu - do období, než z města vyženou Settity. Fragment knihy Nod získal jeden ze Sabbatských klanů (hráči) a ti jej předali svému vůdci.

Podoba akce: Oproti prvnímu ročníku měla hra posilněnou dramatickou a imerzivní stránku, ale stále asi nesilnější byl aspekt Game. Imerze se nejsilněji projevovala především v pocitu ohrožení sama sebe a v akčních honičkách a podobných scénách. Hra se také snažila o simulování společenské struktury a hierarchie podle předlohy v VtM. Vůdci jednotlivých frakcí byly CP a tím byla hra poměrně silně ovládaná organizátory. Soubojový systém byl řešen stejným způsobem, jako na předchozím ročníku.

Písek by Night 3 - Apoklaypsa

7/2004

Autoři: Anna Miklasová (Ester), Kateřina Holendová (Morgain), Petr Dolejší (Mort), Jan Lednický (Dacelo), Jiří Bernas (Morgoloth)

Rozsah akce: Hra se odehrávala v rozsahu 5 nocí, účastnilo se jí asi 67 hráčů.

Příběh: Děj volně navazoval na předchozí ročníky, Camarilla a Sabbat byly opět ve sporu. Do města ovšem opět přichází třetí strana hrabě de Ferculi, který se z počátku přátelí se oběma frakcemi a zdá se, že zde něco shání. Jedná se o krystaly. V průběhu hry se však ukazuje, že hrabě de Ferculi je vtělení ďábla, které přišlo zničit Rodné. Jediná zbraň, kterou by mohl být poražen, je golgotské kopí, které je (překvapivě) ukryto v blízkosti. K němu je možné se dostat pouze pomocí zmíněných krystalů. Hráči se postupně dostanou ke všem krystalům a najdou kopí. Ve finální scéně se pak pokusí porazit hraběte de Ferculi, v čemž neuspějí. Hra tedy končí zničením velké části Rodných ve městě.

Podoba akce: Pravidla byla opět postavená na kontaktním soubojovém systému a nadpřirozené schopnosti Rodných byly velice zjednodušeny. V této hře již bylo možné a relativně běžné definitivní zabití postavy. CP tentokrát byla převážně samostatná a organizátoři tak hru neřídili příliš přímo a spíše se museli snažit, aby měli vůbec přehled, co se ve hře událo. V tomto ročníku ještě nebyly žádné reporty, takže informace o tom, co hráči dělají a jak se baví, sbírali organizátoři tím, že přes den obcházeli jednotlivé skupinky a vyptávali se a poslouchali jejich povídání. Formát 5 nocí se osvědčil, přesun na léto zkrátil noci a tím dal hráčům i organizátorům větší čas na spánek. Celkově byla hra hráči v rámci afterparty poslední noc hodnocena jako úspěšná.

Písek by Night 3,5 - Samuel

3/2005

Autoři: Anna Miklasová (Ester), Kateřina Holendová (Morgain), Petr Dolejší (Mort), Jan Lednický (Dacelo), Jiří Bernas (Morgoloth)

Rozsah akce: Hra se odehrávala v rozsahu 2 nocí, účastnilo se jí asi 35 hráčů.

Akce byla označená jako půltý ročník, protože měla pouze 2 noci. Zároveň reflektovala vizi organizátorů udělat "Písek na sněhu".

Příběh: Děj navazoval na předchozí ročníky a to i přes to, že na posledním se postavy nedokázaly vypořádat s hrabětem de Ferculi. Hrabě tedy pouze "vyčistil" město od všech Rodných, kteří včas neutekli. Obě frakce utrpěly takové ztráty, že hlavní náplní tohoto ročníku byla nová stavba hierarchie. Zatímco v Camarille Princ včas utekla a tudíž přežila bez úhony, Sabbatská Arcibiskupka padla. Camarilla ovšem měla téměř úplně zničený Primogenát a stejně tak nepřežil Šerif a další. Tyto pozice tedy byly cílem hráčů v této frakci. Sabbat, který ve městě doposud fungoval trochu volněji, byl postaven před nově příchozího Arcibiskupa, který se rozhodl vzít věci pevně do svých rukou. Sabbatští jej nenáviděli a v průběhu hry spojili své síly na jeho odstranění.

Další stránka hry byla v nutnosti řešit démona ve městě, který ovládl malého chlapce. Stopy, které po sobě zanechával, narušovaly Maškarádu a upozorňovaly na něco neobvyklého ve městě. Skupina hráčů se pokusila nalézt původce těchto stop a zničit jej. Tato detektivně laděná příběhová linie se bohužel ve hře nestihla ukončit.

Dále se ve hře opět, i když jen náznakem) objevil fragment knihy Nod (který byl ve městě již od Serpentis). Tento artefakt byl v držení Sabbatské Arcibiskupky, která byla v tuto chvíli po smrti. Byl ukryt ve skryté schránce, která bude jejím strážcem otevřena pokud se po nějaký čas nenahlásí a bude poslána na bezpečné místo někam jinam. Fragment se tak pouze v průběhu hry přesunul přes město a hráči jej mohli zachytit. Celá tato scéna byla realizována asi 15 CP, z nichž každé mělo obálku. V průběhu asi půl hodiny pak tyto osoby chodily po městě a předávaly si obálky, ale jen v jedné z nich byl fragment knihy Nod. Hráči se nejprve pokusili jej vystopovat, ale množství lidí je zmátlo natolik, že se jim to nepovedlo. Následně se rozhodli pro čistku a chytali všechny s obálkami, přesto jim ta správná proklouzla mezi prsty. Fragment tedy zachycen nebyl.

Podoba akce: Pravidlový systém tohoto ročníky byl opět podobný předchozím. Jednotlivá CP byla koncipována jako samostatná a hráči, kteří je ztvárňovali se tak ptali organizátorů poměrně málo. Celá hra byla připravena metodou podrobné přípravy stavu na začátku hry a impulzů, které do hry mají vstupovat a od spuštění hry běžela téměř samovolně a bez výraznějších zásahů a změn. Část herní moci se přesunula do rukou hráčů. Na hře bylo minimum hráčů zaměřených na boj, takže se hra ve velké míře přesunula k roleplayingu, pletichaření a boji o moc.

Písek by Night 4

7/2005

Autoři: Anna Miklasová (Ester), Kateřina Holendová (Morgain), Jiří Bernas (Morgoloth)

Rozsah akce: Hra se odehrávala v rozsahu 5 nocí, účastnilo se jí asi 100 hráčů.

Příběh: Akce byla rozšířena z čistě upírské hry i o další bytosti ze settingu World of Darkness. Děj byl opět navazující (alespoň v některých aspektech). Ve hře se pohybovala skupina mágů, lovci, upíři a smečka vlkodlačích štěňat.

Štěňata měla vlastní dějovou linii točící se okolo shánění jakéhosi svazku popisujícího Apokalypsu. Jednalo se pochopitelně opět o fragment knihy Nod z předchozích ročníků (již v těch to byla Kniha tajemství vyprávějící o Gehenně) a když ji vlkodlaci našli, zhodnotili, že je pro ně bezcenná a zahodili ji.

Mágové zde byli postaveni proti jinému mágovy, který se pokoušel shodit clonu mezi světy (Gauntlet), což by pravděpodobně znamenalo zánik světa, jak jej známe.

Rodní se zabývali především opět otázkami jejich společenství a hierarchie s menšími dějovými linkami, zaměřenými na konkrétní hráče a skupiny. Významné akce dosáhl Sabbat, kterému se nakonec podařilo chytit Prince, zakolíkovat ji a jednoho ze svých přemodelovat na její podoby a nasadit do pozice Prince. Sabbat tedy na této hře v podstatě získal plnou kontrolu nad městem. Kontrolu nad Sabbatem navíc získala smečka, která přišla v předchozím ročníku společně s Arcibiskupem a po celou dobu stála při něm.

Hra lovců měla částečně detektivní charakter, protože jejich hlavním cílem bylo sledovat Rodné do jejich domovů, aby je mohli přes den zabít vytažením na slunce.

Podoba akce: Pravidla hry byla postavena na stejných principech, jako na předchozích ročnících. Směrování hry mohli organizátoři při vší dobré vůli alespoň trochu ovlivňovat, ale velká moc byla v rukou hráčů a ti se toho rozhodně nebáli. Maškaráda se tedy dodržovala jen z části a hra byla poznamenaná několika scénami jak z akčních filmů. Hráči si ovšem benevolentnost organizátorů většinou libovali.

Hráči byly samostatní, zmenšil se výrazně počet fyzických konfliktů a hra ze posunula k roleplayingu. O dění ve hře byli organizátoři informováni prostřednictvím reportů, které byly zavedeny a které odevzdávali každý den hráči vždy po skupinách. Tyto reporty pak byly hodnoceny body, které mohli hráči využít ke zdokonalování postav. V této koncepci hry byly reporty spíše zátěží (velké množství textu), ale zároveň jediným způsobem, jak si udržet přehled o dění ve hře. Osvědčilo se využití pomocného organizátora pro vlkodlaky (Petr Mrázek - Frostdemon) a přineslo nám to zjištění, že pomocní organizátoři pro jednotlivé skupiny ve hře jsou jediným způsobem, jak se dá tak velká hra udržet. Děj se ale pomalu dostal do stavu téměř neudržitelného a rozhodli jsme se, do příštího celého ročníku děj ukončit a začít stavět nový. Hra se však, dle reakcí hráčů, líbila velmi a jednalo se asi o nejúspěšnější ročník akce.

Písek by Night 4,5

3/2006

Autoři: Anna Miklasová (Ester), Kateřina Holendová (Morgain)

Rozsah akce: Hra se odehrávala v rozsahu jednoho plesového večera, účastnilo se jí asi 40 hráčů.

Příběh: Celá hra se byla koncipována jako ples, na kterém se setkávají zástupci Sabbatu a Camarilly, aby určili demarkační linii mezi jednotlivými územími. Hra byla pouze tečkou za odehranými Písky by Night a měla ukončit setting, který již byl vyčerpaný.

Podoba akce: Část hráčů byla aktivně zapojena do důležitých jednání a ostatní měli vlastní malé dějové linie. Celá akce měla dobrou atmosféru a jednání byla skvělou rolaplayingovou podívanou, i když jejich obsahová stránka byla občas trochu slabší. Ples se odehrával v Opařanech, kde za tímto účelem byly pronajaty dvě místnosti - barokní refektář a klub, které se obě nacházejí v budovách Dětské psychiatrické léčebny, původně zámečku, později jezuitského kláštera. Účastníci mohli na akci přijet už v průběhu pátku. Ohlasy hráčů byly veskrze pozitivní a akce byla příhodným epilogem za předchozími ročníky.

Písek by Night 5

7/2006

Autoři: Anna Miklasová (Ester), Jan Lednický (Dacelo)

Rozsah akce: Hra se odehrávala v rozsahu 5 nocí, účastnilo se jí asi 70 hráčů.

Příběh: Hra byla postavena na novém settingu. Jednalo se o hru, kde převážná většina postav byly celkem obyčejní lidé a supernaturálů se tam objevilo poměrně málo. Děj se pro mnoho z nich zaměřoval právě na pátrání po nadpřirozenu. Hra měla větší množství detektivních zápletek.

Podoba akce: Ve hře byl výraznější roleplaying, nicméně pravděpodobně nemožnost hrát supernaturální postavy byla pro mnoho hráčů odrazující. Hra byla organizovaná dle podobného schématu, jako předchozí ročníky a byla hráči vnímána pozitivně.

Ukončení série

Po pátém ročníku si rozhodli organizátoři od této akce odpočinou. O možnost uspořádat další ročník požádala v roce 2007 pražská skupina Sympozium, které byla akce propůjčena. I přes nemalé množství příprav se však 6. ročník neuspořádal, kvůli nemožnosti zajistit hráčům ubytování.

V roce 2008 a 2009 se měli v úmyslu opět ujmout organizace původní organizátoři, ale na akci se nepřihlásil dostatek hráčů a nekonala se. Na webových stránkách zůstaly informace z posledního pokusu o oživení hry a galerie fotek ze všech ročníků.

Odkazy

Oficiální stránky všech ročníků včetně galerií fotek.