RPG

Z Larpedie
Přejít na: navigace, hledání

Rolová hra, angl. role-playing game byla do češtiny původně nepřesně přeložena jako hra na hrdiny.

Jedná se o druh hry, kdy účastnící dočasně přijímají role fiktivních postav a společně vytvářejí či sledují děj příběhu. Hráči rozhodují o jednání svých postavy na základě jejich znalostí a schopností a pomocí formálního systému pravidel je průběžně rozhodováno o úspěších a neúspěších jejich činnosti. V mezích pravidel mohou hráči volně improvizovat.

Hrou RPG je zpravidla označována stolní rolová hra, při jejíž klasické podobě je jednání postav ztvárňováno především slovním popisem (narozdíl od jednání naživo) a běh hry řídí pán hry.