Historie verzí stránky „Bleed“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 30. 5. 2012, 09:43Permon (diskuse | příspěvky). . (1 083 bajtů) (+1 083). . (Založena nová stránka: '''Bleed''' ("krvácení") je termín označující prosakování emocí mezi hráčem a postavou. Hráč zažívá bleed ve chvíli, kdy jsou jeho vlastní...)
Citováno z „https://wiki.larpy.cz/Bleed