Metahra

Z Larpedie
Přejít na: navigace, hledání

Angl. metagame, meta-game nebo metagaming lze přeložit jako metahra nebo metahraní. Poměrně široký pojem, který obecně znamená využívání jiných informací týkajících se hry, než jen těch, které hra sama přímo poskytuje.

V rolových hrách nejčastěji označuje jev, kdy hráč jednání postavy řídí na základě znalostí, kterými neoplývá jeho postava, ale on sám. Přestože ve většině případů je metahraní považováno za nešvar (např. postava se vyhýbá nebezpečí, který hráč odhadl na základě chování pána hry), naopak v narativistickém přístupu ke hře je podporován a vyžadován (např. hráč upřednostní dynamiku příběhu na úkor své postavy).

Tímto pojmem je také označováno řešení herních mechanismů, kdy hráč sice hru hraje, ale hra se neodehrává. Příkladem je vysvětlení účinku kouzla, určení náhody (hod kostkou) či zúčtování výsledků souboje - tedy většiny nediegetických objektů či jevů, které hru ovlivňují.

Metaherní jednání (kdy se stále řeší hra) se odlišuje od neherního, které se samotné hry netýká - např. se řeší zranění hráče, technický problém, konflikt mezi hráči, fyzický nebo psychický diskomfort či potřeba apod. Typicky neherní je vypadnutí z role a diskuze o záležitostech skutečného života hráče.

Odkazy