Nápověda:Jak psát

Z Larpedie
Přejít na: navigace, hledání

Nejdříve si projděte celý tento článek. Nebojte se začít psát, chyby se dají opravit. Pokud seznáte, že Larpedii nějaké heslo chybí, založte je. Pahýly, které může někdo další rozšířit, jsou lepší než nic.

Styl

Vyhýbejte se reklamě, kontroverzním, zaujatým či osobním názorům, esejům (vyprávění) a původním výzkumům. Cizí práci citujte jen s uvedením zdroje, např. při překladech či kopírování. Pište o tématech skutečně významných - Larpedie neslouží k propagaci a zvyšování popularity (např. šermířských skupin). Snažte se psát neutrálně, z co nejširšího hlediska, objektivně a informativně - udržujte encyklopedický styl. Obsah by měl být ověřitelný z nezávislých zdrojů.

Úpravy

Patří k wikietice nemazat relevantní informace, vhodné je do článku pouze přidávat a doplňovat. Tolerujte názorovou polaritu. O větších změnách původního textu (pojetí a faktografie) je dobré se s autorem textu dohodnout, každopádně uveďte důvody své změny. Nezapomeňte se v diskuzi podepisovat (jako podpis slouží text ~~~~).

Struktura

Pokud se nejedná jen o slovníkový výklad pojmu, mělo by v prvním odstavci být stručné shrnutí, o co vlastně jde - stručnou charakteristiku bez podnadpisu. Čleňte text do odstavců - více je lépe než méně. Pokud je text delší, je vhodné jej navíc tematicky rozčlenit odpovídajícími podnadpisy. Články by však neměly být příliš dlouhé - je lepší je rozdělit do několika vzájemně provázaných hesel. Na konci pak uveďte seznam použitých nebo relevantních odkazů (Odkazy); hodí se také odkazy na podobná hesla Larpedie (Související hesla). (Podrobněji viz českou wikipedii.)

Čeština

Larpedie je česká wiki a proto by texty měly ctít český pravopis. Pokud to jde, temíny z cizích jazyků uváženě překládáme, ustáleným cizojazyčným výrazům dáváme podobu vhodnou pro české ohýbání. (Pokud jsou pochyby, řeší se v diskuzi příslušného hesla.)

Při překladech tupě nepřeklápíme velká písmena, ale řídíme se pravidly v češtině. V některých případech povoluje pravopis několik variant. Texty by měly být jednotné a proto dodržujte následující:

  • koncovky -s/-z (impulz, imerze, diskuze...) píšeme z
  • koncovky -smus/-izmus (imerzionismus, narativismus...) píšeme s

Slovo larp - přestože jde původně o zkratku - chceme ohýbat a užívat jako základ dalších slov, a proto je nepíšeme velkými písmeny (jako např. RPG), ale malými (jako např. laser) a skloňujeme podle vzoru hrad.

Typografie

Zvýraznění textu by se mělo omezit na kurzívu a tučné písmo. Kurzívou pište jména (autorů, her, filmů, knih apod.) a přeložené termíny, tučně pak první výskyt názvu článku v textu a jeho synonyma nebo další klíčové pojmy. Tučnou kurzívu používejte výjimečně.

Uvozovky jednoduché i dvojité používejte ASCII (horní rovné), přestože to není typograficky správně, ale je to jednoduché a jednotné. Dvojitými označujte termíny nespisovné, citově zabarvené, novotvary apod.; jednoduchými pak citace. Je vhodné vyhýbat se nadužívání.

Zcela vyčerpávající návod, jak správně napsat text tak, aby se zobrazoval v požadované podobě, uvádí česká wikipedie a další typografické rady hledejte zde.

Wikifikace

Názvy stránek pište v jednotném čísle, místo zkratek spíše plné názvy (s ohledem na ustálenost zkratkové verze). Pokud může mít heslo více podob (např. ustálené anglické výrazy nebo zkratky), založte stránky i pro ně a přesměrujte. Založíte-li nové heslo, prohledejte Larpedii, zda podobné výrazy (v různých pádech) již nebyly použity a ty "wikifikujte" - opatřete odkazy na vaše nové heslo. Text vašeho článku také naopak opatřete odkazy na hesla již existující. Je zcela dostatečné wikifikovat pouze první výskyt v textu.

Kategorie a šablony

Nezapomeňte zařadit svůj článek do některé z kategorií, pomůže vám jejich popis na Rozcestníku. Do článku (nejlépe na konec) vložte text se jménem kategorie: [[Kategorie:jméno_kategorie]].

Pokud si nejste jisti obsahem hesla a považujete za přínosné jej prodiskutovat, vložte do článku (nejlépe na začátek) text {{Diskuse}}. Pokud je článek neúplný či neodstatečně zpracovaný, vložte do něj text {{Pahýl}}. Pokud článek obsahuje stylistické, gramatické nebo jiné prohřešky (nebo si zkrátka nejste jisti), označte článek vložením textu {{Kontrola}}.