PanoptiCorp

Z Larpedie
Přejít na: navigace, hledání
  • autoři: Irene Tanke a kolektiv, Norsko

Hra v žánru současného politického realismu s cca 30 hráči proběhla v roce 2003 v Oslu.

Účastníci PanoptiCorpu se stali zaměstnanci nadnárodní reklamní agentury tohoto jména. Registrace do hry probíhala skrze náborový formulář firmy, která v Oslu údajně otevírala svoji novou pobočku. Hráči se tak stali součástí hry, aniž by zcela opustili svůj vlastní diegetický prostor. Jediným materiálem, který dostali do rukou, byl korporátní slovníček CorpDic, silně inspirovaný Orwellovým newspeakem.

Příklad:

CorpSpeak - Slang Corperů. Jelikož CorpSpeak zahrnuje celý PanoptiCorp, CorpFil a organizační strukturu, tak je zvládnutí CorpSpeaku nejen otázkou zapadnutí do kolektivu, ale hlavně prostředkem nutným k pochopení běhu PanoptiCorpu.

Jazyk CorpDicu uměle posouval významy a důrazy trochu jinam. Opuštění běžného jazyka nutilo hráče myslet jiným (korporátním) způsobem. Společnost jím např. měnila postoj k času - slovo nyní bylo jako nevhodné nahrazeno výrazem NexSec, apod. Zaměstnanec dával společnosti celý svůj život - jedl i spal v budově agentury.

Struktura společnosti byla plochého modelu, nebyli zde žádní vedoucí ani management. Místo toho fungovala vysoce dynamická hierarchická struktura v podobě HotNot systému. V zásadě šlo o hodnocení každého každým. Podle aktuálního stavu v systému byly postavám přidělovány různě důležité úkoly.

Jelikož se jednalo o hru ze současnosti, mohlo být využito běžných lidí, kteří se dostali do prostoru agentury, aniž by o hře cokoli tušili.