GNS

Z Larpedie
Přejít na: navigace, hledání

GNS model, jehož autorem je Ron Edwards, vychází z Třísložkového modelu a sám je naopak předchůdcem tzv. Velkého modelu.

Snaží se identifikovat a kategorizovat důležité cíle a uvažování hráčů při hraní rolí. Model je vystavěn s myšlenkou, že úspěšné hry lze docílit pouze v případě, že jedna ze složek výrazně převládá.

Definuje tři kategorie:

GNS je v současné době převládajícím modelem pro klasické RPG. Pro larp, kde jej lze také použít, jsou ale výstižnější modely pozdější, které z GNS částečně vycházejí. Problematická je především simulacionistická složka, která je pro účely larpu nedostačující.

Model také zavádí dva důležité pojmy - explorace a premisa. První z nich se týká postavy, která prozkoumává možnosti prostředí (settingu). Druhá naopak hráče, který na základě takto získaných informací provádí jakési meta-rozhodování za postavu a formuluje premisu. Podle vztahu těchto dvou dějů je pak určena odpovídající kategorie přístupu ke hře.

Odkazy

Hlubší rozpracování celého procesu.